EMOCINIS INTELEKTAS

Emocinis intelektas - tai gebėjimas suprasti, valdyti ir reaguoti tiek į savo, tiek į kitų žmonių emocijas. Šis gebėjimas yra svarbus ir naudingas: darbo aplinkoje, šeimoje, draugijose ir mokykloje ar kitoje aplinkoje, kurioje reikia bendrauti. Pirmą kartą sąvoka "emocinis intelektas" buvo paminėta amerikiečių psichologų Peter Salovey ir John Mayer 1990 m. jų straipsnyje "Emotional Intelligence". Tačiau, sąvoka "emocinis intelektas" išpopuliarėjo ir paskatino didelį susidomėjimą 1995-tais metais išleista Daniel Goleman knyga "Emotional Intelligence".

Emocinį intelektą sudaro 5 pagrindiniai asmens gebėjimai:

  1. savivoka (savo emocijų, jausmų, vidinių būsenų suvokimas);
  2. savireguliacija (savo emocijų, jausmų, vidinių būsenų valdymas);
  3. socialiniai įgūdžiai (bendravimas, darnių santykių kūrimas, socialinis jautrumas, empatija, atjauta);
  4. pasitikėjimas savimi;
  5. atsakingumas (prisiimu atsakomybę už savo jausmus ir emocijas, už savo mintis, žodžius ir elgesį, už savo pasirinkimus, už pasekmes).

Emocijos, jausmai ir nuotaika  - kas tai?

  • Emocijomis vadinamos labai staigios ir trumpos neurofiziologinės reakcijos. Kai susiduriame su kažkokiu dirgikliu (mintis, vaizdas, kvapas, žmogus, aplinka ir t.t.), maždaug per ketvirtadalį sekundės mūsų nervų sistema jį identifikuoja ir tam tikru būdu interpretuoja, praktiškai nedalyvaujant sąmoningam protui, dėl ko organizme įvyksta atitinkamos biocheminės reakcijos, sukeliančios pojūčius visame kūne. Emocijų pasirinkti negalime, tačiau jos visos yra vertingos, nes informuoja mus apie mūsų būseną. O toliau belieka susivokti, kas kaip ir dėl ko. Ypatingai svarbus emocijų šaltinis yra asmenybės vertybės. Emocijomis demonstruojame  savo vertybinius įsitikinimus, patenkintus ir nepatenkintus poreikius.
  • Jausmai – tai jau ilgalaikis „darinys“, kurį nulėmė santykis su aplinka. Emocija sukilo ir atslūgo, o jausmai įstringa ilgam. Pavyzdžiui supykau ant kaimyno (emocija), ir jei šią emociją laikau, nepaleidžiu, neišveikiu -  tai gali peraugti į neapykantos jausmą. Priešingai nei emocijas, jausmus žmogus gali pasirinkti.
  • Nuotaika galima vadinti tam tikrą laiką (kelias valandas, dienas, savaites ar net mėnesius) trunkančią žmogaus emocinę būseną, kuri gali teigiamai ar  neigiamai paveikti veiklą ir santykius su aplinka.

Emocijos ir jausmai mums padeda išbūti su kitais žmonėmis – tik suvokdami savo jausmus, galime būti dėmesingi ir kitų jausmams bei suprasti, kaip jaučiasi kitas. Visos emocijos yra mums svarbios: tiek malonios tiek nemalonios, vienos jų mums padeda išgyventi, o kitos motyvuoja kurti.