KODĖL VERTA LAVINTI EMOCINĮ INTELEKTĄ (EQ) NUO VAIKYSTĖS.

Emocinis intelektas - gebėjimas suprasti bei suvokti tiek savo, tiek aplinkinių žmonių emocijas. Šis gebėjimas taip pat apima ir emocijų suvaldymą, nukreipimą. Emocinis intelektas taip yra labai svarbus ir vaikams. Daugiau apie tai, kodėl verta lavinti emocinį intelektą, skaitykite šiame straipsnyje.

5 pagrindinės priežastys, kodėl verta lavinti emocinį intelektą nuo vaikystės:


  • Savivoka, kas ir dėl ko su manimi darosi? Dažnai susiduriame su vaiko pykčiu, ašaromis, stresu, kai mums suaugusiems atrodo jog „dėl nieko“ kilo triukšmas. Taip nutinka, nes vaikai negeba įvardinti nei suvokti savo emocijų, jausmų nei geba suprasti, kurie nepatenkinti poreikiai  sukėlė šias nemalonias emocijas. Vaikui sunku išsakyti, tai kas vyksta jo viduje.
  • Savitvarda ir konstruktyvūs sprendimai sudėtingose ir įprastose gyvenimo situacijose. Emocinio intelekto lavinimas padeda vaikams suprasti savo jausmus ir emocijas, tai kas vyksta jų viduje. Vaikai, turintys aukštą emocinį intelektą geriau geba kontroliuoti savo impulsyvumą ir elgtis konstruktyviai net sunkiose situacijose. Jie gali išmokti atidėti atsakymus, įvertinti situaciją ir priimti pagrįstus sprendimus.
  • Gebėjimas kurti ir išlaikyti darnius santykius.Vaikai, gebantys suprasti ir kontroliuoti savo emocijas, yra linkę suvokti ir suprasti kitų žmonių emocijas ir perspektyvą. Tai leidžia jiems kurti ir išlaikyti darnius tarpusavio santykius su bendraamžiais, suaugusiais ir aplinkiniais žmonėmis. Jie mokosi bendradarbiauti, išreikšti užuojautą ir suprasti, kaip jų veiksmai gali paveikti kitus.
  • Gebėjimas susidoroti su iškilusiais iššūkiais. Emocinio intelekto lavinimas gali padėti vaikams  susidoroti su stresu ir iššūkiais įvairiose gyvenimiškose situacijose. Išmoksta nepasiduoti, bei rasti išeitis, kurti  strategijas, kaip susidoroti su iššūkiais.
  • Kitas svarbus lavinamas gebėjimas yra pasitikėjimas savimi. Nepasitikėjimas savimi atsiranda dėl daugelio priežasčių: žmogus jaučiasi nesaugus, nuolat lyginamas su kitais, spaudžiamas būti geriausiu ir t.t. Vaikai, kurie mokosi suprasti ir valdyti savo emocijas, dažniau jaučiasi saugūs ir pasitikintys savimi.

Emocinį intelektą sudaro šie asmens gebėjimai:

1) savivoka (savo emocijų, jausmų, vidinių būsenų suvokimas);

2) savireguliacija (savo emocijų, jausmų, vidinių būsenų valdymas);

3) socialiniai įgūdžiai (bendravimas, darnių santykių kūrimas, socialinis jautrumas, empatija, atjauta);

4) pasitikėjimas savimi

5) atsakingumas (prisiimu atsakomybę už savo jausmus ir emocijas, už savo mintis, žodžius ir elgesį, už savo pasirinkimus, už pasekmes).

SĖKMĖ, LAIMĖ, MEILĖ – TAI BŪSENOS KURIŲ MES VISI SIEKIAME.

AUKŠTAS EQ GALI PADĖTI SUSTIPRINTI IR IŠLAIKYTI ŠIUOS JAUSMUS.