Užsiėmimai vaikams

Užsiėmimai vaikams

Ką veikia vaikai mūsų akademijoje?

Akademijoje vyksta meninės raiškos užsiėmimai (tapyba, piešimas, vaidyba, šokis), tačiau „kitaip“. Pas mus nebūtina mokėti piešti, dainuoti ar šokti, nes tai nėra įprastas meninės raiškos užsiėmimas, kur svarbus galutinis rezultatas. Patikėkite, galutinis rezultatas tikrai džiugins, tačiau čia svarbesnis yra kūrybos procesas, kurio metu ugdomos visos emocinio intelekto kompetencijos.

Užsiėmimų metu vyrauja kūryba ir ramybė. Čia nėra vertinimo „gerai“ ar „blogai“. Valanda praleista mūsų akademijoje vaikams yra tarsi terapija, kurios metu atsiskleidžia asmenybė ir visas jos potencialas. Taip yra sudaromos galimybės ir žmogaus IQ didėjimui, nes didžiausias proto potencialas atsiskleidžia tik nuėmus įtampą bei sustiprinus visas emocinio intelekto kompetencijas (pasitikėjimas savimi, empatija, savivoka, savitvarda, socialiniai įgūdžiai, atsakingumas).

Svarbu paminėti, jei tėvai arba pats vaikas fokusuojasi tik į gerus rezultatus (mokykloje, po-pamokinėse veiklose ir kt.), jis apleidžia kitas savo asmenines savybes, o tai sumažina žmogaus galimybes būti sėkmingu kitose gyvenimo srityse.

Mes siūlome visapusišką asmenybės ugdymą, kurio metu ugdome šias asmens savybes, t.y pagrindinės EQ kompetencijos:

1) savivoka (savo emocijų, jausmų, vidinių būsenų suvokimas);

2) savireguliacija (savo emocijų, jausmų, vidinių būsenų valdymas);

3) socialiniai įgūdžiai (bendravimas, darnių santykių kūrimas, socialinis jautrumas, empatija, atjauta);

4) pasitikėjimas savimi;

5) atsakingumas (prisiimu atsakomybę už savo jausmus ir emocijas, už savo mintis ir elgesį, už savo pasirinkimus, už pasekmes)

Vaikų asmenybės ugdymas

PASIRINKITE PASLAUGĄ:

VASAROS STOVYKLA

BŪRELIAI PER MOKSLO METUS

RUDENS ATOSTOGŲ STOVYKLA - informacija ruošiama

ŽIEMOS ATOSTOGŲ STOVYKLA - informacija ruošiama

PAVASARIO ATOSTOGŲ - informacija ruošiama


Vaikų socialinio ir emocinio intelekto lavinimas

  PROGRAMOS UŽSIĖMIMŲ TEMOS

 •     Pažintis su emocijomis ir jausmais.
 •     Emocijų atpažinimas.
 •     Emocijų išveikimas.
 •     Emocijų valdymas.
 •     Ribos.
 •     Pasitikėjimas savimi.
 •     Komunikacija.
 •     Tarpusavio santykiai.
 •     Savivoka ir savireguliacija.
 •     Pažintis su vertybėmis.
 •     Atsakingas sprendimų priėmimas ir tikslo siekimas.

DALYVIAI ĮGIS ŠIŲ GEBĖJIMŲ

 • atpažinti ir suvokti savo emocijas ir jausmus;
 •  išveikti savo emocijas;
 •   valdyti emocijas;
 •   vadovautis savo emocijomis ir jausmais;
 •   atpažinti savo ir kito asmenines ribas;
 •   pasitikėti savimi;
 •   kurti ir išlaikyti tarpusavio santykius;
 •   suprasti, kodėl vienu žmogumi galima pasitikėti, o kitu – ne;
 •   suprasti kito žmogaus elgesį;
 •   jautrumo – suvokti kito žmogaus emocijas ir jausmus;
 •   suvokti ir įsisąmoninti sąvoką „vertybė“;
 •   suprasti savo vertybių sistemą;
 •   realiai vertinti savo gebėjimus – atlikti savo galimybių studiją „noriu, galiu, darau“;
 •   išsigryninti savo tikslą ir kryptingai jo siekti;
 •   suvokti, kas yra tolerancija, pagarba ir orumas;
 •   savarankiškai, atsakingai priimti etiškus sprendimus;
 •   prisiimti atsakomybę už savo sprendimus.

NEUROEDUKACIJOS PRADŽIA LIETUVOJE

 •   Autorinė programa „Aš esu kūrėjas“ nuo 2001 iki 2015 m. buvo vykdoma įgyvendinant įvairius Asmenybės ugdymo instituto „Rafaelis“ socialinius projektus
 •  Asmenybės ugdymo institutas „Rafaelis“ 2012–2013 m. atliko autorinių M. Mendelės-Leliugienės dailės terapijos metodų veiksmingumo asmenybės ugdymui lavinant emocinį ir socialinį intelektą mokslinį tyrimą.
 •     Tyrimo išvados: SAAUP „Aš esu kūrėjas“ taikomi metodai pagerino moksleivių psichoemocinę sveikatą, mikroklimatą klasėse, sumažino bendraamžių patyčių, sustiprino motyvaciją mokytis, padidino atsakingumą. Šiame tyrime dalyvavo 1 500 moksleivių ir 120 suaugusiųjų (mokytojų ekspertų).

Plačiau skaitykite čia: Neuroedukacija - MendeleNem Neuroedukacijos mokykla

Krepšelis

Krepšelis tuščias.