Būreliai vaikams

"EMOCINIO IR SOCIALINIO INTELEKTO UGDYMO KURSAS TĖVAMS IR VAIKAMS"

REGISTRUOTIS

Tai ilgalaikė investicija į Jūsų vaiko gerovę ir sėkmę!

Visapusiškas Asmenybės ugdymas.

KAM SKIRTI EMOCINIO IR INTELEKTO UGDYMO KURSAS:

Vaikams nuo 8 iki 10 metų, kurie mėgsta rankdarbius, teatrą ir kitokius meninius užsiėmimus, nes daug neuroedukacinių metodų yra paremti Dailės terapijos metodais bei naudosime Dramos terapijos metodų, kurie padės įsisavinti informaciją.

! Jei vaikas yra labai aktyvus ir labai mėgsta sportinę veiklą, tuomet jam gali būti sunku susikauti ir gauti naudą iš šių užsiėmimų.

Ar vaikams bus įdomu? Taip! Čia daug piešime, kursime, vaidinsime, lipdysime. Visas teorines žinias įsisavinsime per kūrybą, vizualizacijas  ir žaidimą!

DĖL KO SAKOME, JOG ŠIS KURSAS YRA UNIKALI GALIMYBĖ?

 1. Pasiekiami tikslai: kartu su Tėvais sieksime tikslų, kuriuos nusistatysime per pirmąjį susitikimą!
 2. Vietų skaičius labai ribotas: tik viena grupė ir tik 5 vaikai.
 3. Motyvacija: darbui pasirinksime tik motyvacijos nestokojančias šeimas.

Jei norite sukurti stiprius ir sveikus santykius su savo vaikais, šis kursas yra puiki proga tai padaryti!

Būreliai vaikams

KOKIUS GEBĖJIMUS UGDYSIME KURSO METU?

 • atpažinti ir suvokti savo emocijas ir jausmus;
 • išveikti savo emocijas;
 • valdyti emocijas;
 • vadovautis savo emocijomis ir jausmais;
 • atpažinti savo ir kito asmenines ribas;
 • pasitikėti savo gabumais (suprasti savo stiprybės ir galimybes);
 • kurti ir išlaikyti tarpusavio santykius;
 • suprasti, kodėl vienu žmogumi galima pasitikėti, o kitu – ne;
 • suprasti kito žmogaus elgesį;
 • empatija – suvokti kito žmogaus emocijas ir jausmus;
 • suvokti ir įsisąmoninti sąvoką „vertybė“;
 • suprasti savo vertybių sistemą;
 • realiai vertinti savo gebėjimus – atlikti savo galimybių studiją „noriu, galiu, darau“;
 • išsigryninti savo tikslą ir kryptingai jo siekti;
 • suvokti, kas yra tolerancija, pagarba ir orumas;
 • savarankiškai, atsakingai priimti etiškus sprendimus;
 • prisiimti atsakomybę už savo sprendimus.
Būrelių metodika

KURSŲ STRUKTŪRA:

 • Susitikimai su tėvais: mūsų susitikimai vyks internetu vieną kartą per mėnesį. Tai galimybė dalintis patirtimi, diskutuoti apie mokykloje ar namuose kylančias problemas, ir kartu ieškoti efektyvių sprendimų.
 • Namų užduotys: koncentruotai ir aiškiai pateikta informacija, kuri padės praktiškai pritaikyti kursų medžiagą šeimos aplinkoje.
 • Susitikimai su vaikais: užsiėmimai su vaikais vyks vieną kartą per savaitę, gyvai. Susitikimų metu temas įtvirtinsime naudojant specialius praktinius metodus. Metodai, kuriuos naudojame veikloje yra aprašyti žemiau, skiltyje „Metodai“.
 • Emocinio intelekto vertinimo testas: mūsų kursų pradžioje ir pabaigoje atliksime emocinio intelekto vertinimo testą, kad galėtume objektyviai vertinti progresą ir pokyčius.
Kursai vaikams

SUSITIKIMŲ SU VAIKAIS LAIKAS IR VIETA:

 • Laikas: pirmadieniais, 15 val.
 • Vieta: Šalia Sapiegų rūmų parko (Antakalnio g. 27  arba Antakalnio g. 17).
 • Trukmė: 1 val., 1 kartas per savaitę.

SUSITIKIMŲ SU TĖVAIS LAIKAS IR VIETA:

 • Laikas: paskutinį mėnesio ketvirtadienį, 20 val.
 • Vieta: internetu, "GoogleMeet" platformoje.
 • Trukmė: 1 val., vienas kartas per mėnesį.
Vaikų kūrybiškumas

KAINOS IR SĄLYGOS:

 • Bendradarbiavimo sutartis: 4 mėnesiai.
 • Kaina už mėnesį: 135 Eur., šią kainą sudaro:
 1. Su vaikais susitiksime vieną kartą per savaitę,  keturis kartus per mėnesį. Priemonės į kainą įskaičiuotos.
 2. Su Tėvais susitiksime vieną kartą per mėnesį internetu.

Atsiskaitymas: už kiekvieną einamąjį mėnesį, 135 Eur.

Sutarties nutraukimas:  nutraukti sutartį galite informavę mus prieš 1 mėnesį, el.paštu [email protected]

Vaiko pasitikėjimas savimi

STARTAS:

 • 2023 09 13, ketvirtadienis, 20 val., pirmasis susitikimas su Tėvais.
 • 2023 09 17, pirmadienis, 15 val. pirmasis susitikimas su vaikais.

PROGRAMOS APRAŠYMAS

Sritys, kurių pagrindu vyks užsiėmimai:

 • 7 svarbiausi emociniai poreikiai: išsamiai nagrinėsime emocinius poreikius, kurie žaidžia svarbų vaidmenį Jūsų ir Jūsų vaiko gyvenime. Supratus šiuos poreikius, bei kaip juos patenkinti galėsite geriau suprasti save ir pagerinti šeimos santykių kokybę.
 • Emocinio ir socialinio intelekto kompetencijos: Jūs ir Jūsų vaikai išmoksite, kaip valdyti emocijas, komunikuoti su kitais, spręsti konfliktus ir kurti sveikesnį tarpusavio santykį.

Pirma pakopa: RUGSĖJIS – GRUODIS

Šios temos sudaro pagrindą emocinio ir socialinio intelekto lavinimui.

4 mėnesių programos temos:

1) RUGSĖJIS:  „Emocinio intelekto pagrindai“:

  • Atpažinti ir suvokti savo emocijas ir jausmus.
  • Išveikti savo emocijas socialiai priimtinais būdais
  • Valdyti emocijas.
  • Vadovautis savo emocijomis ir jausmais atpažįstant ir įvardinant savo poreikius.

2) SPALIS: „Pasitikėjimo savo gabumais ugdymas. Asmeninės ribos.“:

  • Mano asmeninės ribos. Iš kur žinau, kad mano asmeninės ribos pažeistos?
  • Kaip į tai reaguoju? Kaip atpažįstu, kad pažeidžiu kito asmens ribas?
  • Pasitikėti savo gabumais. Ko reikia, kad pasitikėčiau? Kaip suprasti savo stiprybės ir galimybes?.
  • Pasitikėjimo savimi įtvirtinimas žaidžiant imitacinius žaidimus.

3) LAPKRITIS: „Komunikacija. Tarpusavio santykių supratimas“:

  • Gebėjimas perduoti ir priimti informaciją. Klausytis ir išgirsti.
  • Kaip dalintis savo mintimis ir idėjomis?
  • Suprasti, kodėl vienu žmogumi galima pasitikėti, o kitu – ne.
  • Suprasti kito žmogaus elgesį. Empatija – suvokti kito žmogaus emocijas ir jausmus.
  • Kaip kurti ir išlaikyti tarpusavio santykius.

4) GRUODIS: „Savivoka ir Savireguliacija“:

 • Savivoka: savo stiprybių ir silpnybių žinojimas.
 • Teigiamo savęs vertinimo ugdymas.
 • Savireguliacija: stiprus savo vertės ir gebėjimų jausmas, sąžinė, garbė, atsakomybė už savo mintis, žodžius ir elgesį.
 • Kurso apibendrinimas, refleksija, pokyčio vertinimas testu.

Antra pakopa: SAUSIS – BALANDIS

Šios temos sudaro pagrindą emocinio ir socialinio intelekto lavinimui.

4 mėnesių programos temos:

1) SAUSIS: „Vertybių ir etikos sistemos“:

  • Pažintis su pagrindinėmis vertybėmis, jų reikšmingumu gyvenime.
  • Suprasti savo ir savo šeimos vertybių sistemą.
  • Praktinis vertybių pritaikymas gyvenime siekiant savo tikslų, darant pasirinkimus.

2) VASARIS: „Tikslai ir motyvacija“:

  • Kas yra svajonė? Kuo skiriasi svajonė nuo iliuzijos?
  • Kas yra tikslas?
  • Išsikelti savo tikslą  ir kryptingai jo siekti, kai trokštamas rezultatas yra susietas su asmeninėmis vertybėmis.
  • Realiai vertinti savo gebėjimus – atlikti savo galimybių studiją „noriu, galiu, darau“.
  • Vidinė motyvacija (įsisąmoninimas dėl ko darau, tai ką darau, kokia prasmė ir pan.).

3) KOVAS: Sprendimų priėmimo procesas“:

 • Kas yra sprendimas?
 • Kaip mes priimame sprendimus?
 • Sprendimų priėmimo etapai.
 • Kodėl atsakingi sprendimai yra svarbūs?
 • Kokius padarinius gali turėti netinkami sprendimai?

4) BALANDIS: „Tolerancija ir bendravimas. Pasekmės ir atsakomybė“:

 • Kaip gerbti kitų žmonių nuomonę ir jausmus sprendžiant konfliktus?
 • Bendradarbiavimo svarba sprendžiant grupinius uždavinius.
 • Supratimas apie tai, kad sprendimai turi pasekmes.
 • Atsakomybė už savo sprendimus.